Skip to content

Total còn có các dòng sản phẩm dầu nhớt phục vụ cho ngành công nghiệp. Các sản phẩm này được đặc chế riêng để giúp bôi trơn cũng như hỗ trợ tối đa trong quá trình vận hành của các máy móc, trang thiết bị công nghiệp nhằm mang lại hiệu suất cao nhất.

Xay Dung

Xi măng và Vật liệu

Cung cấp nguyên liệu cho ngành xây dựng

gia cong

Dầu gia công kim loại

Sản phẩm dành cho công nghiệp Kim Loại

Thực Phẩm

Sản xuất thực phẩm

Sản phẩm phục vụ sản xuất thực phẩm