DANH MỤC SẢN PHẨM

 

Nhớt Total được sử dụng bôi trơn cho các hộp giảm tốc, các ổ đỡ dạng trượt và con lăn với tải trọng cao trong ngành sản xuất thực phẩm.

 

 

Tên sản phẩm Đặc điểm sản phẩm Đặc điểm kỹ thuật
NEVASTANE AW 46 Dầu thủy lực, thích hợp cho sự tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm
 • Công thức của dầu NEVASTANE AW tuân thủ tiêu chuẩn FDA chương 21 CFR, 178.3570.
 • Dầu NEVASTANE AW đã được đăng ký tiêu chuẩn NSF – H1: NEVASTANE AW 22: Số 123142 NEVASTANE AW 32: Số 123522 NEVASTANE AW 46: Số 123144 NEVASTANE AW 68: Số 123525
 • Dầu NEVASTANE AW được chứng nhận chất lượng bởi Kosher,Halal và ISO 21469.
 • Tiêu chuẩn quốc tế: ISO 6743-4 HM.
NEVASTANE AW 68 Dầu thủy lực, thích hợp cho sự tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm
 • Công thức của dầu NEVASTANE AW tuân thủ tiêu chuẩn FDA chương 21 CFR, 178.3570.
 • Dầu NEVASTANE AW đã được đăng ký tiêu chuẩn NSF – H1: NEVASTANE AW 22: Số 123142 NEVASTANE AW 32: Số 123522 NEVASTANE AW 46: Số 123144 NEVASTANE AW 68: Số 123525
 • Dầu NEVASTANE AW được chứng nhận chất lượng bởi Kosher,Halal và ISO 21469.
 • Tiêu chuẩn quốc tế: ISO 6743-4 HM.
NEVASTANE CHAIN OIL XT NEVASTANE CHAIN OIL XT là loại dầu chất lượng cao được chế tạo riêng biệt để bôi trơn các xích điều khiển, dẫn động và vận chuyển làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao và tải trọng cao trong ngành công nghiệp chế biến thực phẩm như: bánh kẹo, lò mổ gia súc, nước uống…
 • Công thức NEVASTANE CHAIN OIL XT tuân thủ tiêu chuẩn FDA chương 21 CFR, 178.3570.
 • NEVASTANE CHAIN OIL XT đã được đăng ký tiêu chuẩn NSF – H1: Số 144427
 • NEVASTANE CHAIN OIL XT là sản phẩm sinh học, không làm quá trình phát triển vi khuẩn và nấm mốc
 • NEVASTANE CHAIN OIL XT được chứng nhận chất lượng bởi Kosher,Halal.
NEVASTANE EP 220 NEVASTANE EP được khuyến nghị sử dụng bôi trơn cho các hộp giảm tốc, các ổ đỡ dạng trượt và con lăn với tải trọng cao trong ngành sản xuất thực phẩm.
 • Công thức của dầu NEVASTANE EP tuân thủ tiêu chuẩn FDA chương 21 CFR, 178.3570.
 • Dầu NEVASTANE EP đã được đăng ký tiêu chuẩn NSF – H1: NEVASTANE EP 100: Số 146884 NEVASTANE AW 150: Số 146886 NEVASTANE AW 220: Số 146887 NEVASTANE AW 320: Số 146888 NEVASTANE AW 460: Số 146889 NEVASTANE AW 680: Số 146891 NEVASTANE AW 1000: Số 146885
 • Dầu NEVASTANE EP được chứng nhận chất lượng bởi Kosher, Halal và ISO 21469.
 • ISO 12925-1 CKD ( kéo dài chu kì thay dầu)
 • DIN 51517-3 CLP
 • DIN 51554-2 – FZG (A/8, 3/90 0C)- giai đoan hỏng > 12
 • ASTM D 4172- thử tải 4 bi- mòn(đường kính )- 0.3 mm
NEVASTANE EP 320 NEVASTANE EP được khuyến nghị sử dụng bôi trơn cho các hộp giảm tốc, các ổ đỡ dạng trượt và con lăn với tải trọng cao trong ngành sản xuất thực phẩm.
 • Công thức của dầu NEVASTANE EP tuân thủ tiêu chuẩn FDA chương 21 CFR, 178.3570.
 • Dầu NEVASTANE EP đã được đăng ký tiêu chuẩn NSF – H1: NEVASTANE EP 100: Số 146884 NEVASTANE AW 150: Số 146886 NEVASTANE AW 220: Số 146887 NEVASTANE AW 320: Số 146888 NEVASTANE AW 460: Số 146889 NEVASTANE AW 680: Số 146891 NEVASTANE AW 1000: Số 146885
 • Dầu NEVASTANE EP được chứng nhận chất lượng bởi Kosher, Halal và ISO 21469.
 • ISO 12925-1 CKD ( kéo dài chu kì thay dầu)
 • DIN 51517-3 CLP
 • DIN 51554-2 – FZG (A/8, 3/90 0C)- giai đoan hỏng > 12
 • ASTM D 4172- thử tải 4 bi- mòn(đường kính )- 0.3 mm
NEVASTANE EP 460 Dầu cho bánh răng, thích hợp cho tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm.
 • Công thức của dầu NEVASTANE EP tuân thủ tiêu chuẩn FDA chương 21 CFR, 178.3570.
 • Dầu NEVASTANE EP đã được đăng ký tiêu chuẩn NSF – H1: NEVASTANE EP 100: Số 146884 NEVASTANE AW 150: Số 146886 NEVASTANE AW 220: Số 146887 NEVASTANE AW 320: Số 146888 NEVASTANE AW 460: Số 146889 NEVASTANE AW 680: Số 146891 NEVASTANE AW 1000: Số 146885
 • Dầu NEVASTANE EP được chứng nhận chất lượng bởi Kosher, Halal và ISO 21469.
 • ISO 12925-1 CKD ( kéo dài chu kì thay dầu) 
 • DIN 51517-3 CLP 
 •  DIN 51554-2 – FZG (A/8, 3/90 0C)- giai đoan hỏng > 12
 •  ASTM D 4172- thử tải 4 bi- mòn(đường kính )- 0.3 mm
NEVASTANE XMF 2 Mỡ đa năng chịu cực áp, thích hợp cho sự tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm.
 • Công thức của NEVASTANE XMF tuân thủ tiêu chuẩn FDA chương 21 CFR, 178.3570. 
 •  NEVASTANE XMF đã được đăng ký tiêu chuẩn NSF – H1: NEVASTANE XMF 00: Số 146185 NEVASTANE XMF 0: Số 146186 NEVASTANE XMF 1: Số 146187 NEVASTANE XMF 2: Số 146888
 • Dầu NEVASTANE XMF được chứng nhận chất lượng bởi Kosher,Halal và ISO 21469.
 • ISO 6743-9: NEVASTANE XMF 00: L-XBDF A00 DIN 51502: K00N-20 NEVASTANE XMF 0 : L-XBDF A0 DIN 51502: K0N-20 NEVASTANE XMF 1 : L-XBDF A1 DIN 51502: KP1N-20 NEVASTANE XMF 2 : L-XBDF A2 DIN 51502: KP2N-20
NEVASTANE XS 320 NEVASTANE XS 320 là loại mỡ chịu cực áp được chế tạo riêng cho việc bôi trơn trong ngành thực phẩm dưới các điều kiện rất khắc nghiệt như: tiếp xúc nước, tải trọng cao, nhiệt độ cao, bụi…
 • Công thức của NEVASTANE XS 320 tuân theo US FDA chương 21 CFR, 178.3570
 • NEVASTANE XS 320 được đăng kí theo tiêu chuẩn NSF H1 Số 147141 và chúng chỉ ISO 21469
STATERMIC NR Mỡ bôi trơn đặc biệt với công thức chứa flo lỏng sử dụng ở nhiệt độ cao và nơi có sự hiện diện của dung môi hoặc hơi axít.
 • Công thức của STATERMIC NR tuân theo FDA chương 21 CFR, 178.3570
 • STATERMIC NR được đăng kí theo tiêu chuẩn NSF H1 Số 139823 
 •  STATERMIC NR được chứng nhận bởi Halal
 •  ISO 6743-9: L-XBGDB-2 DIN 51502 : KFKP2U-25.

 

  Liên quan