Tập đoàn

corporate total

Total là một trong những Tập đoàn dầu khí lớn nhất trên thế giới với hoạt động ở hơn 130 quốc gia. Total cũng đứng hàng đầu trong lĩnh vực hóa chất. Tập đoàn có khoảng 97.000 nhân viên hoạt động trong mọi lĩnh vực của ngành công nghiệp dầu khí - thăm dò và khai thác, lọc dầu và hóa chất, tiếp thị và phân phối sản phẩm, điện và khí. Total cung cấp năng lượng cho thế giới hôm nay và mai sau.

Để biết thêm chi tiết về Tập đoàn Total:

X