Sức khỏe, An toàn, Môi trường

Health, Safety, Environment

An toàn luôn là ưu tiên hàng đầu của Total!

Toàn thể nhân viên trong công ty phải tuân thủ và cam kết thực hiện các quy định về Sức khỏe, An toàn và Môi trường của Công ty. Chúng tôi áp dụng hệ thống an toàn ISSSRS (International Small Site Safety Rating System) tại tất cả các nhà máy. Diễn tập phòng cháy chữa cháy được thực hiện hàng tháng tại các nhà máy khí hóa lỏng. Diễn tập chống tràn dầu luôn được ưu tiên thực hiện tại nhà máy dầu nhờn. 

Toàn bộ nhân viên Total được đào tạo thường xuyên nhằm ứng phó với các tình huống rủi ro.  

Chứng chỉ an toàn ISSSRS

Health, Safety, Environment

Diễn tập chống tràn dầu tại nhà máy gò Dầu, Đồng Nai

Health, Safety, Environment

Diễn tập phòng cháy-chữa cháy

Health, Safety, Environment

Health, Safety, Environment

X