Mạng lưới Trạm xăng dầu Total

Total branded stations

Trạm xăng dầu chuyển đổi thương hiệu Total là những trạm độc lập, do các cá nhân hoặc tổ chức sở hữu và điều hành, được mang thương hiệu Total. Total Việt Nam hỗ trợ công tác quản lý chuyên môn, điều hành tại các trạm xăng dầu này. Tại đây, khách hàng có thể mua dầu nhớt Total, sử dụng các dịch vụ đặc biệt như Motozone cho xe máy và Quartz Center cho ô tô.

???? ??