Hình thức hợp tác

Cam kết của Total:

 • Thực hiện chuyển đổi thương hiệu theo các tiêu chuẩn mới của Total, với 3 bậc chuyển đổi như sau:

  Bậc 1
  Hình thức hợp tác

  Hình thức hợp tác

  Bậc 2
  Hình thức hợp tác

  Bậc 3
  Hình thức hợp tác

 • Chương trình Khuyến Khích Bán Lẻ dựa trên sản lượng bán dầu nhớt và thành tích thực hiện Dịch Vụ Hoàn Hảo.
 • Hỗ trợ Quản Lý Bán Lẻ với đội ngũ nhân viên Total chuyên trách giúp đối tác trong mạng lưới phân phối hoạt động hiệu quả hơn bao gồm: đào tạo, hướng dẫn thực hiện các quy trình dịch vụ, hỗ trợ phát triển kinh doanh, tổ chức hội thảo về bán hàng, trang bị đồng phục cho nhân viên.

Cam kết của đối tác:

 • Quảng bá nhãn hiệu Total và nâng cao sản lượng bán dầu nhớt của Total trên cơ sở độc quyền.
 • Nỗ lực tốt nhất để điều hành trạm xăng tuân theo các quy trình thực hiện của Total, các yêu cầu an toàn và dịch vụ chất lượng cao.

 

??