Dầu tua-bin

Dầu tua-bin

Turbine Oils

Dầu PRESLIA được thiết kế để bôi trơn tua-bin khí, hơi và tua-bin chu trình kết hợp. Công thức pha chế của Presila là kết tinh của nhiều năm kinh nghiệm và đáp ứng tiêu chuẩn bôi trơn của các nhà sản xuất thiết bị khắt khe nhất như ALSTOM, GENERAL ELECTRIC, SOLAR, SIEMENS, MAN TURBO, SKODA…

Turbine Oils

Tải tài liệu sản phẩm tại đây

?? ?? ?? ??
X