Dầu công nghệ

Process Oils

PROCESS OIL P được sử dụng như dầu hóa dẻo và dầu độn cho các loại cao su khác nhau. Ngoài ra sản phẩm còn được sử dụng cho các ngành công nghiệp khác: nhựa, sản xuất keo, sản xuất mực in. 

PROCESS P 200 còn được sử dụng như dầu súc rửa cho hệ thống súc rửa thủy lực. 

Dãy sản phẩm của chúng tôi: 
PROCESS OIL P 150              PROCESS OIL P 200

?? ?? ?? ??
X