Dầu truyền nhiệt

Dầu truyền nhiệt

Heat Transfer Fluids

Hệ thống truyền nhiệt được sử dụng trong rất nhiều ngành công nghiệp như giấy, may mặc, thuộc da… Khả năng truyền nhiệt, độ bền nhiệt và các chỉ số an toàn là những mối quan tâm hàng đầu khi lựa chọn dầu truyền nhiệt. Chúng tôi cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng cao phù hợp với hệ thống máy móc của khách hàng cùng dịch vụ  hỗ trợ kĩ thuật tốt nhất.

Hướng dẫn chọn dầu truyền nhiệt theo ứng dụng, tại đây

Dãy sản phẩm dầu truyền nhiệt Total: Seriola 1510, Seriola K3120, Seriola DTH

?? ?? ?? ??
X