Mỡ

Mỡ

Grease

Luôn luôn cải tiến để đáp ứng được nhu cầu của thị trường, Total giữ sản phẩm của mình luôn đạt chất lượng cao nhất nhờ công nghệ tiên tiến. Dãy sản phẩm mỡ của Total được ứng dụng đa dạng trong công nghiệp như bôi trơn ổ bi, bánh răng, khớp nối, dây cáp, xích tải, thanh trượt…

Dãy sản phẩm mỡ của Total:

  • Các ứng dụng bôi trơn chung chịu nước: MERKA 
  • Các ứng dụng bôi trơn chung: MULTIS, EPEXA, 
  • Mỡ chịu tải nặng nhiệt độ cao: MULTIS COMPLEX
  • Mỡ bôi trơn động cơ điện: ALTIS
  • Bánh răng hở: COPAL
  • Mỡ chuyên dụng cho ngành thép: CERAN 
  • Mỡ chịu nhiệt: CALORIS
  • Mỡ dùng cho dây cáp: CERAN AD PLUS
  • Mỡ chống kẹt dính: SPECIS

Tải tài liệu các sản phẩm mỡ của chúng tôi: Multis Complex , AltisCeran .
Tham khảo đặc tính cơ bản của mỗi loại mỡ tại đây

?? ?? ?? ??
X