Dầu động cơ khí

Gas Engine Oils

NATERIA là dòng dầu tẩy rửa dành cho động cơ sử dụng tất cả các loại nhiên liệu bao gồm từ khí tự nhiên đến khí từ rác thải có tính ăn mòn cao. Dầu có khả năng chịu được những điều kiện vận hành khắc nghiệt nhất và duy trì sự bôi trơn ổn định giúp tăng hiệu năng của máy. 

Tải tài liệu dòng sản phẩm Nateria ở đây.

Khám phá dãy sản phẩm dầu động cơ khí của chúng tôi tại Việt Nam:

NATERIA MH: dầu gốc khoáng dành cho động cơ khí  tự nhiên sử dụng trong quy trình kết hợp.
NATERIA MJ: dầu gốc khoáng dành cho động cơ khí tự nhiên hoặc khí sinh học: trạm tinh chế, phân bón lỏng, khu vực rác thải.
NATERIA MP: dầu gốc khoáng hy-dro hóa dành cho động cơ khí sử dụng nhiên liệu khí  tự nhiên, hoạt động dưới điều kiện khắc nghiệt.
NATERIA ML 406: dầu gốc khoáng dành cho động cơ khí sử dụng nhiên liệu khí từ rác thải có kiểm soát hàm lượng H2S.

?? ?? ?? ??
X