Dầu thực phẩm

Dầu thực phẩm

Food Grades Oils

An toàn thực phẩm là vấn đề lo ngại hàng đầu của người tiêu dùng trong ngành công nghiệp thực phẩm. Với thách thức này, Total đã phát triển dòng sản phẩm NEVASTANE, dầu nhớt được chứng nhận tiêu chuẩn NSF H1, đặc dụng cho những trường hợp bôi trơn có thể tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm. Các loại dầu này không ảnh hưởng sức khỏe của người tiêu dùng và bảo vệ hình ảnh thương hiệu của bạn.

Tải tài liệu về NEVASTANE tại đây. 

Dãy sản phẩm của chúng tôi:
NEVASTANE HT-AW2, NEVASTANE EP22-320-460, NEVASTANE AW 46-68
AXA, CERAN FG

Food Grades Oils

?? ?? ?? ??
X