Ngành dệt

Ngành dệt

Textiles

Cho các sản phẩm trong ngành công nghiệp dệt, Total giới thiệu thương hiệu dầu bôi trơn được thiết kế đặc biệt: Petronaphte

Với hơn 50 năm kinh nghiệm cung cấp cho các công ty lớn trong ngành công nghiệp dệt, giúp cho Petronaphte vượt trội so với các đối thủ về dãy sản phẩm dầu và sản phẩm phụ trợ rộng và sáng tạo được nghiên cứu đặc biệt cho ngành dệt. Liên tục nhóm nghiên cứu và phát triển sản phẩm để đạt được tất cả các yêu cầu dầu bôi trơn cho ngành công nghiệp dệt.

LUBELIM T: Dầu máy dệt kim thể nhũ tương, được sản xuất đặc biệt cho bôi trơn cho kim của máy dệt kim tuần hoàn.

LISSOLFIX: Dầu cuộn sợi thân thiện với môi trường được sản xuất đặc biệt cho công đoạn xe và xử lý tơ.

Bôi trơn các thiết bị khác:

  • CARTER EP, SY, SH: Dầu bánh răng công nghiệp
  • AZOLLA ZS, AF: dầu thủy lực
  • DROSERA MS: Dầu bôi trơn trục quay tốc độ cao
  • EQUIVIS ZS: Dầu thủy lực có chỉ số độ nhớt cao
  • MULTIS EP, MULTIS COMPLEX EP, HV: Mỡ đa dụng

?? ?? ?? ??
X