Ngành thực phẩm

Ngành thực phẩm

Ngành thực phẩm

An toàn thực phẩm là một mối quan tâm cơ bản cho người tiêu dùng trong ngành công nghiệp chế biến thực phẩm. Dầu bôi trơn NEVASTANE với công thức đặc biệt không gây nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng ngay cả trong trường hợp tiếp xúc ngẫu nhiên với sản phẩm thực phẩm. Sử dụng Dầu bôi trơn NEVASTANE để có sự an tâm hoàn toàn! 

Dầu bôi trơn NEVASTANE – sự đảm bảo

Được  chứng nhận tiêu chuẩn NSF H1- thiết kế để sử dụng khi có sự tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm
Chứng chỉ ISO 21.469
Không chứa các hợp chất có nguồn gốc động vật
Không GMO
Không chất gây dị ứng
Tiêu chuẩn Kosher

?? ?? ?? ??
X