Trạm xăng dầu

Total service stations

Total là công ty dầu khí đa quốc gia duy nhất hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu tại miền Trung.
Total đang tìm kiếm các cơ hội phát triển, đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của Việt Nam.

??