Dầu phanh

Dầu phanh

Brake Fluids  
Là huyết mạch của hệ thống phanh thủy lực, dầu phanh đóng vai trò quyết định để xe ô tô vận hành an toàn.

  • TOTAL HBF 4

    TOTAL HBF 4

    TOTAL HBF 4 là dầu tổng hợp cao cấp dành cho hệ thống phanh và ly hợp của xe ô tô có chỉ định tiêu chuẩn DOT 4.

  • TOTAL HBF 3

    TOTAL HBF 3

    TOTAL HBF 3 là dầu tổng hợp dành cho hệ thống phanh và ly hợp của xe ô tô.

 

?? ?? ?? ??
X