Xe số

 • Motorcycles

  Hi-Perf 4T RACING 10W50

  Total Hi-perf 4T Racing được đặc chế cho xe đạt được hiệu suất tối ưu nhất. 

  Biết thêm    

 • Motorcycles  

  Hi-Perf 4T SUPER 20W50

  TOTAL Hi-Perf 4T Super là dầu nhờn động cơ xe máy 4 thì cao cấp được đặc chế nhằm duy trì khả năng bảo vệ động cơ. 

 • Motorcycles

  Hi-Perf 4T SPECIAL 20W40

  TOTAL Hi-Perf 4T Special là dầu nhờn động cơ xe máy 4 thì cao cấp được đặc chế nhằm tăng cường bảo vệ và tối ưu hiệu suất động cơ trong các điều kiện khắc nghiệt. 

 

X