Rubia S 10W

Rubia S

RUBIA S 10W là dầu nhớt động cơ Diesel được khuyến nghị dùng cho hệ thống thủy lực. Dầu được khuyến nghị cho những ứng dụng đòi hỏi tiêu chuẩn Vickers 35VQ25.

Tính năng sản phẩm:

  • Độ ổn định cao khi khởi động;  
  • Độ nhớt ổn định.

Chỉ tiêu chất lượng:

  • DẦU ĐỘNG CƠ DIESEL CHO CÁC ỨNG DỤNG THỦY LỰC 
  • SAE 10W
  • API CF/SF

 

X