Rubia C Plus 15W-40, 20W-50

Rubia C Plus

RUBIA C Plus 15W-40, 20W-50 thích hợp cho mọi động cơ diesel có hoặc không có turbo tăng áp.

Tính năng sản phẩm:

  • Độ ổn định cao khi khởi động;  
  • Độ nhớt ổn định.

Chỉ tiêu chất lượng:

  • DẦU NHỚT ĐA CẤP CHO ĐỘNG CƠ DIESEL 
  • SAE 15W-40, 20W-50   
  • API CD

Khuyến nghị của nhà sản xuất thiết bị

  • MIL-L 21O4 E

Rubia C Plus

 

X