Hệ thống bồn

Hệ thống bồn

Bulk systems

Hệ thống bồn:

Dựa vào khối lượng tiêu thụ, Totalgaz Việt Nam có thể cung cấp khí đốt cho khách hàng dưới hình thức cho khách hàng mượn hệ thống bồn gas với các loại bồn có dung tích khác nhau từ 1.000kg, 1.750kg, 5.000kg, 1.250kg, 5.000kg, 12.500kg cho đến 25.000kg; với van ngắt, giảm áp sơ cấp và những phụ kiện liên quan. 

Chúng tôi đảm nhận việc kiểm định bồn gas trước khi đưa vào sử dụng cũng như kiểm tra thiết bị định kỳ theo quy định về bảo dưỡng. 

Chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng chuyển đổi thiết bị sử dụng từ các nhiên liệu khác sang sử dụng nhiên liệu khí đốt đạt hiệu quả và tiện lợi hơn. 

Bulk systems

?? ?? ?? ??
X